Gå till innehåll
Baseboll
Baseboll

Åldersdispans

Av TK godkända åldersdispenser 2020 Excel, 12 kB.

Uppdaterad: 2020-07-06

Vi passar på att informera om vad som gäller för ungdomsdispenser:

Spelare som är för ung

Yngre spelare tillåts delta endast i enlighet med följande restriktioner:

  • Spelare som är ett år för unga tillåts delta utan restriktioner.
  • Spelare som är två år för ung tillåts spela endast offensivt och på outfield.
  • Spelare som är tre år för ung eller mer tillåts inte spela som junior pga de stora skillnaderna i storlek och styrka mellan en 19-åring och en 13-åring

Spelare som är för gammal

För ungdomsspelare som är ett år för gammal gäller att dispens inte krävs.
För äldre spelare som är förstaårs junior eller är två eller fler år för gammal krävs att man ansöker om dispens.

Äldre spelare tillåts emellertid delta endast i enlighet med följande restriktioner:

1) Högst tre överåriga spelare tillåts spela samtidigt
2) Inga överåriga spelare tillåts spela som pitcher i någon åldersgrupp.

Generella regler

Samtliga dispenser handläggs av TK efter ansökan enligt § 1.03.
Föreningar som använder sig av äldre eller yngre spelare i match eller turnering ska skicka in en lista på dessa spelare till SBSF för registrering. Listan ska innehålla namn på spelare, födelsedatum, tillhörande förening samt i vilken åldersgrupp spelaren ämnar delta. Listan ska vara SBSF tillhanda senast dagen före spelaren används i match.

För att underlätta kontrollen av efterlevnaden av dessa regler, ska varje spelares födelseår anges på lineupen.

Kontakta SBSLFs kansli, info@sbslf.se

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2023-09-13

Sponsorer