Gå till innehåll
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet
Svenska Baseboll- Softboll- & Lacrosseförbundet

Projektstöd IF

Just nu är ansökan stängd, nu möjlighet att söka stöd kommer i början av 2023.

Stödberättigad förening
Ideell förening som är medlem i ett specialidrottsförbund (SF) anslutet till RF, samt följer idrottens värdegrund enligt 1 kap. 1 § RF:s stadgar, har möjlighet att ansöka om projektstöd i enlighet med vad som anges nedan.

Sökbara områden
RF-stämman 2015 fattade beslut om gemensamma mål för idrottsrörelsen 2025 (Strategi 2025). Målen 2025 ska hjälpa idrottsrörelsen att tillsammans prioritera verksamheten i riktning mot visionen; Svensk idrott världens bästa.

Strategi 2025 identifierar två övergripande utmaningar inom barn- och ungdomsidrotten vilket kan sammanfattas i ”vi når inte alla” och ”vi tappar för många”.

För att möta dessa utmaningar finns det två områden som prioriteras under 2022—2023 för att styra IF:s utveckling i riktning mot målen 2025. SF och RF-SISU distrikt kan därför bevilja stöd inom följande två huvudområden:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Inkludering av underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del eller avviker mot idrottens normer. Projektstödet kan med fördel riktas till områden med föreningsidrottsliga- och socioekonomiska utmaningar (”idrottssvaga områden”).

Insatserna behöver inte nödvändigtvis riktas mot en specifik underrepresenterad grupp av utövare. I stället kan de exempelvis handla om att höja ledares kunskap om hur idrottens normer påverkar individer och grupper eller säkerställa att föreningen har inkluderande träning- och tävlingsformer. Inom de inriktningar som anges nedan finns det även möjlighet att ge stöd till nya föreningar eller ny föreningsverksamhet.

Inriktning
Projekt får beviljas för

 • att göra föreningsmiljön mer inkluderande för underrepresenterade grupper av barn och ungdomar
 • att göra rekryteringsinsatser som riktar sig till underrepresenterade grupper.

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Vägen dit går genom att varje SF såväl breddar som behåller sin medlemsgrupp och säkerställer trygga och inkluderande utvecklingsmiljöer som fokuserar på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Projektstödet ska således bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7—25 år ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Inriktning
Projekt får beviljas för

 • att utveckla föreningsmiljön så att den är trygg för barn och ungdomar
 • att utveckla eller implementera nya tränings- och tävlingsformer för målgruppen
 • att köpa in material eller anpassa idrottsytor2 efter målgrupp med syfte att förändra den idrottsliga verksamheten
 • idrottsspecifika utbildningar - aktivitetsledarutbildningar inom ramen för SF:s egen utbildningsstruktur eller kompetenshöjande mötesplatser riktade till aktivitetsledare. (OBS - söks från separat ansökan)

Avgränsningar och förtydliganden

Avgränsningar
Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet

Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom båda sökbara områden:

 • Läger. Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.
Har ni frågor om vilka aktivteter föreningar kan ansöka stöd för, eller vill ni bolla en ide eller ansökan, alt. få hjälp hur du gör ansökan i IdrottOnline, kontakta Ninnie: ninnie.lystad@baseboll-softboll.se

Publicerad: 2022-11-28

Senast uppdaterad: 2022-12-21

Sponsorer

POSTADRESS:

Svenska Baseboll och Softboll Förbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

KONTAKT:

Tel: +4686996535
E-post: info@sbslf.se